Orpet Petrol 


Çukurova Sigorta Hakkında

Çukurova Sigorta Hakkında

2002 yılında kurulmuş olan şirket, ÇUKUROVA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. adı altında faaliyetlerini sürdürmekte olup, yetkili acenteliği GÜNEŞ SİGORTA’dır. 

Şirketin faaliyet alanları hususi araçlar için; trafik sigortası, kasko sigortası; ticari araçlar için; trafik sigortası, kasko sigortası, tehlikeli maddeler sigortası, yurt içi taşıyıcının sorumluluğu sigortası vb. ev ve işyerleri için; konut sigortası, işyeri sigortası, yangın sigortası, deprem sigortasıdır. Ayrıca sağlık sigortası kapsamında da faaliyet göstermekte olan şirketin tüm sigorta branşları için geçerli olan ve ülkemiz mevzuatına uygun olarak işleyen ana prensipleri vardır. 

Mutlak İyi Niyet Prensibi
Sigorta sözleşmesinde sigortalının beyanı esastır. Sigortalı / sigorta ettiren, teminat altına aldığı nesneye ilişkin tüm bilgileri doğru olarak vermek; aynı şekilde sözleşmeye aracılık eden kişi de neyi, ne şartlar altında aldığı konusunda doğru ve gerçek bilgileri sigortalıya bildirmek zorundadır. 

Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
Sigorta ettiren bir nesneyi teminata alırken, mutlaka onun sahibi olması gerekmez; üzerinde menfaati bulunması yeterlidir. 

Tazminat Prensibi
Sigortalının, hasar olduğunda zararının karşılanması, sözleşme gereğidir. Bu zararın giderilmesi nakden ödeme şeklinde olabileceği gibi, onarımını üstlenme veya yerine yenisini verme şeklinde de olabilir. Nakden ödeme haricindeki seçenekler, sigortalının ve sigortacının mutabık kalması halinde olabilir.