Orpet Petrol 


Şirket Politikamız

Şirket Politikamız

Orpet Petrol, faaliyet süreci içerisinde şirket içinde çalışanları ve şirket dışında bağlantılı olduğu siz iş ortakları ile ilişkilerinin sağlıklı işleyişini sağlamak amacıyla bazı kriterler ve hedefler belirlemiştir. 

Şirket Hedefleri

Çalışanlarının ve çevrenin emniyet ve güvenliğini sağlamak 

İş ortaklarına en kısa sürede, güvenli hizmet sunabilmek 

Hizmetin en yeni teknik donanımlarla beraber alanında eğitimli ve deneyim sahibi çalışanlarıyla verilmesine özen göstermek 

"Kusursuz hizmet" ilkesinden ödün vermemek 

Sürekli aktif olup, müşterilerine farklı çözümler sunarak, kendisini yenileyen bir şirket olmak 

Şirket İlkeleri

Faaliyet göstermekte olduğu ülke yasa ve yönetmeliklerine uymak,

Toplumsal sorumluluklar içerisinde olup sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre sorunlarına gereken önemi vermek,

Şirket faaliyetlerinin her açıdan dürüst, doğru ve adilane bir biçimde işlemesi konusunda hassasiyet göstermek

Serbest girişimi desteklemek,piyasayı hareketlendirmek amacıyla yasaların öngördüğü kurallar çerçevesinde rekabet etmek.

Personeli, iş ortakları ve çevresiyle olan ilişkilerinde duyarlı ve sorumluluklarının bilincinde olabilmek, 

Uzun vadeli kârlılık, iş hedeflerine ulaşmak ve sektördeki gelişim için vazgeçilmezdir. Bu nedenle; Orpet Petrol; çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine, topluma karşı sorumluluklarını bu ilkeler doğrultusunda yerine getirmektedir. 

Şirket İlkeleri

• Ahlak,

• Ekip Ruhu,

• Kararlılık,

• Özgüven,

• Sorumluluk,

• Değer Bildirme ve Saygınlık,

• Güven ve Olumlu Yaklaşım